Skip to main content

Huisregels

Hieronder vind je onze huisregels. Wil je de huurvoorwaarden alvast bekijken dan is de via deze link te downloaden.

De normen en waarden zoals in Nederland gebruikelijk zijn, gelden ook in Le Platane. Huurders van de accommodatie dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat aanstoot of overlast kan geven. Geluidsoverlast voor de omwonenden moet voorkomen worden, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.

In de tuin mag geen vuur gemaakt worden en geen muziek gedraaid/gemaakt worden, tenzij anders is overeengekomen.

Vanaf 22.30 moet er rust in de tuin zijn, dit betekent onder meer geen luide gesprekken of enig ander lawaai.

Ook vanuit de accommodatie mogen er geen luide geluiden over het terrein gaan i.v.m. de natuur en omwonenden. We vragen daarom om ramen en deuren na 22.30 uur te sluiten.

In verband met de brandveiligheid mag er in de accommodatie niet gerookt worden en er mogen geen kaarsen worden gebrand. Gourmetten, steengrillen en ergens anders koken dan in de keuken is niet toegestaan i.v.m. de brandmeldinstallatie

Doorgangen mogen niet versperd worden en er mogen geen bedden verschoven worden.

Niet noodzakelijk gebruik, oneigenlijk gebruik en misbruik van veiligheidsvoorzieningen is uitdrukkelijk verboden.

Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming.

Het is verboden de accommodatie in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaand schriftelijke toestemming.

Het is niet toegestaan om een tent, caravan of camper op het terrein te plaatsen.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen zonder toestemming.

Na vertrek dient het huis in oorspronkelijke staat en veegschoon te worden opgeleverd.

Het team van Le Platane heeft altijd het recht de verhuurde accommodatie te betreden voor inspectie.

Indien huurder zich niet houdt aan de regels geldt dat er eerst een waarschuwing zal worden gegeven. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt of in dringende gevallen afgezien wordt van eerst een waarschuwing, zal worden overgegaan tot onmiddellijke verwijdering. Er vindt geen teruggaven van de huurprijs plaats.